Hva hadde skjedd om energi ikke lenger var en begrenset ressurs? Ville vi kriget mindre? Mettet sultne barn i Afrika? Kjørt elbiler med enorm rekkevidde?

Vi kan få svar på disse hypotetiske spørsmålene fortere enn vi tror, takket være 25 år med nitid forskning på et vitenskapelig fenomen som i 1989 ble erklært som ‘umulig’.

Read the English version here!

To av verdens fremste elektrokjemikere oppdaget ved en tilfeldighet en uforklarlig temperaturøkning i et av sine eksperimenter, en anomali som brøt med de fysiske lovene slik vi kjenner dem. Når andre vitenskapsmenn forsøkte å replikere fenomenet var det få som fikk det til, og de som observerte uvanlige resultater hadde problemer med å gjenskape resultatene gjentatte ganger. Enden på visen den gang ble at de to anerkjente elektrokjemikerne fikk en saftig ripe i karrieren, og at fenomenet ble avskrevet som ’patologisk vitenskap’1.

På tross av nederlaget var det noen som ikke gav opp. Forskningen ble videreført nesten uten finansiering, av vitenskapsmenn som ofret sitt gode navn og rykte i forsøket på å bevise at den kalde fusjonen ikke bare hadde vært innbilning. Mye av forskningen har pågått i stillhet, bak lukkede dører hos private selskaper og nasjonale institusjoner som ikke har ønsket publisitet. De siste fire årene har stillheten blitt brutt, mye takket være en italiensk oppfinner. Apparatet hans har blitt testet av uavhengige forskere to ganger siden 2011, med gode resultat, noe som naturlig nok har skapt bølger i energisektoren verden over.

Elforsk Perspektiv #2 2014

Faksmile fra ELFORSKs tidsskrift, 2014

Kald fusjon opplever en ny vår. Utviklingen har fortsatt ikke nådd massemediene og folks bevissthet, men med investeringer og anerkjennelse fra tunge aktører som svenske ELFORSK og Bill Gates, er det bare et spørsmål om tid før den kalde fusjonen igjen er på alles lepper. Forskjellen denne gangen er at fenomenet er mye nærmere en praktisk anvendelse. Andrea Rossi hevder at oppfinnelsen hans nærmer seg et kommersielt og masseprodusert produkt, og flere andre aktører mener også at de har kommet godt på vei.

Er vi klar for en energirevolusjon? Hva blir implikasjonene av tilnærmet gratis strøm, som potensielt sett kan dekke hele verdens energibehov? Det er på tide å tenke igjennom hva fremtiden kan bringe og hvordan vi kan tilpasse oss den nye energifremtiden.

  1. «Patologisk vitenskap er en psykologisk prosess der en forsker, som opprinnelig forholder seg i samsvar med den vitenskapelige metode, ubevisst beveger seg vekk fra den metoden, og begynner en patologisk prosess med ønsketenkning.» –Irving Langmuir []